English Version
   
       
   
bbf inside; our ourk - fields; projects; funds; history; donors; partners; how to help; documents; contacts

Под крилото на Глухаря (22.04.2014)
Защо опазваме глухаря? Какви са ефективните механизми за опазване на Биологичното разнообразие? Как се създават местни групи от поддръжници за опазване и проучване на вида? Как се интегрират мерките за неговото опазване? И какво предстои? На тези въпроси ще ни отговори Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”. На 23. 04 ( сряда ) от18:30 ч., зала163, в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Тема: Под крилото на Глухаря
Лектор: Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”.
повече >>
ПРОЕКТЪТ НА ПУ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ДНЕС Е ВНЕСЕН В МОСВ (18.04.2014)
Гражданско дружество „Централен Балкан“ днес внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) актуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“.
След общественото обсъждане на 11 март 2014 г. в Габрово, екипът на Гражданското дружество, който разработва Актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан”, разгледа постъпилите становища преди и по време на обсъждането и съвместно с Дирекцията на НПЦБ подбра целесъобразните от тях, които да бъдат отразени в проекто-плана. На въпроси, предложения и становища, постъпили преди и по време на обсъждането, са подготвени и изпратени отговори.
повече >>
Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица (14.04.2014)
Тази година в рамките на проект „Беласица отвъд граници” ще бъде подпомогнато разработването на четири студентски дипломни работи с цел да се популяризира региона, както и да се обогатят познанията за природата и културно-историческо наследство на планината.
Трима от избраните студентите са от България, двама от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и един от Национална художествена академия – София, а четвъртия е от Република Македония и е студент в Университет „Св. Кирил и Методий“ - Скопие.
повече >>
ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите (14.04.2014)
Совите... Защо повечето от тях са отлично приспособени към нощен начин на живот и какво ги прави толкова успешни ловци? Успяват ли да оцеляват в близост до хората? Оправдани ли са предрасъдъците спрямо тях? Колко вида сови присъстват в българската орнитофауна?
На тези и други въпроси ще се постараем да отговорим на 16.04 (сряда) от 18:30 ч. в Биологически факултет на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски”.
Тема: "ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите"
Лектор: доц. д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/384837008324967/?ref_notif_type=plan_user_joined&source=1
повече >>
Могат ли птиците да ни покажат какво се случва с природата ни? (07.04.2014)
Голяма част от хората, които наблюдават птиците обръщат внимание основно на редките и застрашени видове. Но защо това е така? Има ли смисъл да наблюдаваме и описваме често срещаните видове птици и защо да го правим?
На 09.04 (сряда) от 18:30 ч., в зала 163 в Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" отговор на тези въпроси ще ни даде Йордан Христов от Българско дружество за защита на птиците, който ще покаже резултатите от 9-годишно проучване на широкоразпространените видове птици. Също така, ще разберем за начина, по който се броят тези птици и за възможностите за участие в това проучване.
Тема: "Могат ли птиците да ни покажат какво се случва с природата ни?"
повече >>
Фестивал на зелениката 2014 (07.04.2014)
Отново 'замириса' на Фестивал на зелениката! Тази година ще бъде съвсем в началото на май - 2 и 3 май 2014 г. в района на пограничното село Резово. Могат да се използват многобройните празнични дни около 1 и 6 май и да се съчетае с дългодневно пребиваване в планината. Мотото е "Приключение за сетивата" и включва:
повече >>
Започна набирането на желаещи за участие в обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни по проект ГИС (03.04.2014)
Вчера – 02.04.2014г. в рамките на традиционно организираните от БФБ лекции от курса по биоразнообразие в Биологическия факултет към СУ „Климент Охридски“ се проведе информационна среща за проект ГИС, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. www.ngogrants.bg По време на срещата беше направено представяне на проекта - основните цели и дейности, тематичната област и приоритет.
По време на представянето бяха обявени и датите за провеждане на първата част на първото обучение по проекта, озаглавено „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две част”. Първата част от обучението ще се проведе на 28 - 30 април в гр. София.

повече >>
Масови уволнения в Оперативна програма Околна среда будят безпокойство за работата й (03.04.2014)
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, изразява силно безкпокойство от масовото уволнение на експерти от Оперативна програма Околна среда (ОПОС) на Министерство на околната среда и водите.
В последните дни бяха съкратени над 40 експерта на ОПОС. Официално това е мотивирано с преструктуриране на звената. Но новите звена имат едва с 10 щата по-малко от досегашните. Защо тогава са уволнени над 40 души и откъде ще дойдат липсващите 30?
повече >>
Фотоизложба „Невероятната Беласица“ в Керкини, Гърция (03.04.2014)
От 1 април 2014 г. фотоизложбата „Невероятната Беласица“ е подредена в административната сграда на Национален парк „Керкини“ в с. Керкини (Гърция).
Фотоизложбата съдържа фотографии на планината и околностите й, правени в три държави - България, Гърция и Македония. Снимките са избрани сред участвалите във фотоконкурса „Невероятната Беласица“, проведен в периода септември - октомври 2013 г. Самобитността на планината е запечатана в 45 различни кадъра, представящи нейната природа, хора и култура.
повече >>
Нашата Елица се дипломира! (03.04.2014)
В края на март с отличен успех като биолог от Софийския университет "Св.Климент Охридски" се дипломира нашият отговорник за Студентски дейности - прекрасната Елица Иванова. Целият екип на БФБ и пожелава попътен вятър, незабавими срещи с необикновени хора, много приключения в дивата природа и истински приятели в големия град и по-малките населени места :) Наслука, наздраве и напред, Елица!
повече >>

>>виж всички

 Други сайтове от семейството на biodiversity.bg

Biodiversity.bg - портал за биоразнообразието
Загадъчните Западни гранични планини
Български Зелен пояс
Опазване на речните екосистеми и устойчиви мерки за борба с наводненията
Уеб сайт за Родопите 

Орхидеите в България 
Гъбите в България
Водните кончета в България
Мултимедиен CD "Flora bulgarica"
Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието

 
   
    Desing and development Webrix - webrix-studio.com
2002-2012. Българска Фондация Биоразнообразие